BILLBOARD

Iako namjenjen putnicima, ovaj medij, zbog dobre pozicioniranosti mreže u centrima gradova, komunicira i pješake, što ga čini popularnim pri kreiranju kampanja za vrlo širok spektar proizvoda i usluga. Sa preko 1000 reklamnih strana u 69 gradova, billboardi čine okosnicu mreže Metromedia BIH.

Atraktivnost pozicija, nacionalna pokrivenost, te kvalitet objekata učinili su nas liderom na ovom području.