CITYLIGHT

Medij koji doživljavamo kao dio urbanog mobiliara. Tu na dohvat ruke, u ravnini naših pogleda, sposoban je da detaljno prenese svaku poruku. Idealnih proporcija, citylight omogućuje prikaz proizvoda i promotora u realnim veličinama što ga čini ambijentalnim i prirodnim dijelom svake urbane sredine.

Naši citylight reklamni panoi smješteni su na najprometnijim lokacijama u najužim gradskim jezgrima i pješačkim zonama. Vidimo se u 20 gradova, na preko 300 oglasnih strana.

Citylight je nezaobilazan reklamni pano za one koji žele da precizno komuniciraju ciljnu grupu. Idealan je da se selektuje poruka namijenjena za određeni mikro lokalitet ili ka određenoj populaciji, a njegova vidljivost od 24h i jeftina produkcija, omogućiće vam brzu i učestalu promjenu vaše oglasne poruke. Kreativni timovi, kroz ovaj vid oglašavanja dobijaju i mogućnost da u različitom trajanju kreiranju višeslojne kampanje.