OUTDOOR MREŽA OGLASNIH POVRŠINA

Inspirisani čovjekovom željom da zna i potrebom da obznani, nastavili smo tradiciju stvaranja adekvatnog medija. Obojili smo sivilo, osvijetlili tamu i udahnuli duh savremenosti gradovima sa kojima rastemo.
Mi smo uvijek tu.
Prenosimo poruke koje stvaraju želje. Spajamo. Činimo da volite.

BILLBOARD

Iako namjenjen putnicima, ovaj medij, zbog dobre pozicioniranosti mreže u centrima gradova, komunicira i pješake

više

CITYLIGHT

Medij koji doživljavamo kao dio urbanog mobiliara.

više

BIGBOARD

Za bigboard se s pravom može reći da uspješno prati ritam grada.

više

SPECIJALNI FORMATI

Povjerenje kupaca stiče se i dominacijom, pokazivanjem moći, veličinom ali i jednostavnom porukom.

više

Prenosimo poruke koje stvaraju želje.

Banja Luka, Bulevar, Wallscape - osvjetljen (5,00 x 11,70)
Banja Luka, Galerija, Monofoot - prosvijetljen (4,00 x 3,00)

Činimo da volite.